UPS Sunpac KR-3000L - 3KVA
Giá bán :    11.907.000 VNĐ (Giá chưa bao gồm VAT)
Bảo hành :  36 tháng
Chi tiết sản phẩm
Online, sinwave, RS-232, LONG backup time free set.
Battery voltage (VDC) 1/2/3KVA: 36/96/96VDC. Without battery
TÊN SẢN PHẨM BẢO HÀNH GIÁ VNĐ
Bộ lưu điện Sunpac SP650LX - 650VA 36 tháng 1.071.000
UPS Sunpac PRO2100 - 1000VA 36 tháng 2.247.000
UPS Sunpac PRO2150 - 1500VA 36 tháng 2.856.000
Bộ lưu điện Sunpac 1400VA 36 tháng 3.045.000
UPS Sunpac 1200EHR - 1200VA 36 tháng 3.234.000
Bộ lưu điện Sunpac 2000VA 36 tháng 3.822.000
UPS Sunpac 1600EHR - 1600VA 36 tháng 4.284.000
UPS Sunpac 700EHR - 700VA 36 tháng 4.599.000
UPS Sunpac YDC9101H - 1kKV 36 tháng 4.998.000
UPS Sunpac KR-1000L - 1KVA 36 tháng 5.040.000
UPS Sunpac YDC9101S - 1kVA 36 tháng 5.145.000
UPS Sunpac HP910C - 1kVA 36 tháng 5.271.000
UPS Sunpac KR-1000B - 1KVA 36 tháng 5.313.000
UPS Sunpac 2000EHR - 2000VA 36 tháng 5.649.000
UPS Sunpac YDC9102H - 2kVA 36 tháng 9.219.000
UPS Sunpac YDC9103H - 3kVA 36 tháng 10.185.000
UPS Sunpac YDC9102S - 2kVA 36 tháng 10.815.000
UPS Sunpac KR-3000L - 3KVA 36 tháng 11.907.000
UPS Sunpac YDC9103S - 3kVA 36 tháng 13.209.000
UPS Sunpac KR-3000B - 3KVA 36 tháng 13.335.000
UPS Sunpac KR-2000B - 2KVA 36 tháng 14.868.000
UPS Sunpac FR-UK1102L - 2KVA 36 tháng 21.252.000
UPS Sunpac FR-UK1102 - 2KVA 36 tháng 21.945.000
UPS Sunpac FR-UK1103L - 3KVA 36 tháng 22.155.000
UPS Sunpac FR-UK1103 - 3KVA 36 tháng 26.019.000
UPS Sunpac FR-UK1105L - 5KVA 36 tháng 27.846.000
UPS Sunpac FR-UK1106L - 6KVA 36 tháng 28.455.000
UPS Sunpac FR-UK1105 - 5KVA 36 tháng 28.875.000
Bộ lưu điện UK - UK60L - 6kVA 36 tháng 29.232.000
Bộ lưu điện Sunpac UK50L - 5KVA 36 tháng 29.295.000
UPS Sunpac FR-UK1106 - 6KVA 36 tháng 29.988.000
UPS Sunpac FR-UK1108L - 8KVA 36 tháng 39.879.000
UPS Sunpac UK - UK80L - 8kVA 36 tháng 43.638.000
UPS Sunpac FR-UK1110 - 10KVA 36 tháng 51.807.000
Bộ lưu điện Sunpac FR-UK/B1110 36 tháng 56.679.000
UPS Sunpac UK - UK1110 - 10KVA 36 tháng 58.128.000
UPS Sunpac FR-UK1115 - 15KVA 36 tháng 66.948.000
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đức Quang :
   0934 575 123
    04 6285 7132 Ext 103
Máy VP tổng hợp :
   0934 818186
   04 6285 7132
Thùy Linh :
   09 3636 5358
   04 6285 7132 Ext 101
Duy Nam :
   0902 221 668
   04 62857132 Ext 105
Hỗ trợ kỹ thuật 1 :
   04 6285 7150 Ext 103
Sản phẩm khuyến mại
Advertising features
Advertising features
Advertising features
Advertising features
Advertising features
Thống kê truy cập
Hôm nay : 173
Hôm qua : 227
Tất cả:      14072
Tin tức